Thursday, Mar 30th

Last update08:17:53 AM GMT

Văn kiện Giáo Hội

OPTATAM TOTIUS

OPTATAM TOTIUS

Thánh Công Đồng ý thức rõ ràng việc canh tân toàn th&

PRESBYTERORUM ORDINIS

PRESBYTERORUM ORDINIS

Chức linh mục trong Giáo Hội vô cùng cao trọng, đó là điều

Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Đông phương: ORIENTALIUM ECCLESIARUM

Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Đông phương: ORIENTALIUM ECCLESIARUM

Giáo Hội Công Giáo rất trân trọng những quy chế, nghi

Sắc lệnh về nhiệm vụ Mục tử của các Giám mục trong Giáo Hội: CHRISTUS DOMINUS

Sắc lệnh về nhiệm vụ Mục tử của các Giám mục trong Giáo Hội: CHRISTUS DOMINUS

Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến để g

Hiến chế tín lý về Giáo Hội: LUMEN GENTIUM

Hiến chế tín lý về Giáo Hội: LUMEN GENTIUM

Ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, vì vậy, Thánh C&oc

Page 2 of 5

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT