Sunday, Feb 19th

Last update02:19:15 PM GMT

- Văn kiện Giáo Hội

Thánh Phêrô Baotixita, Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Thánh Phêrô Baotixita, Phaolô Miki và các bạn tử đạo

Thánh Phêrô Baotixita, Phaolô Miki và các bạn

Thánh Agata

Thánh Agata

Thánh Agata, Đồng trinh Tử đạo, thế kỷ III

Truyền thuyết cho rằng thánh nữ Aga

Thanh Hyacintha Maricoti 1585 - 1640

Thanh Hyacintha Maricoti 1585 - 1640

Thánh Hyacintha, sinh năm 1585, trong một gia đình giàu có v&ag

Page 2 of 2

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT