Monday, Mar 27th

Last update08:43:50 AM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Ánh sáng cho người mù

Ánh sáng cho người mù

(Gioan 9,1-41 CN IV MC - A)

(Tải văn bản về máy tính)

1.- Ngữ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

(Gioan 4,5-42 – CN III MC - A)

 

1.- Ngữ cảnh

Trong cuộc chuyện tr&ogra

Đức Giêsu biến đổi hình dạng

Đức Giêsu biến đổi hình dạng

Đức Kitô biến đổi hình dạng (và phục sinh) là đích

Cám dỗ hoang địa (Mátthêu 4,1-11 – CN I MC - A)

Cám dỗ hoang địa (Mátthêu 4,1-11 – CN I MC - A)

1.- Ngữ cảnh

Đoạn văn này nằm trong Phần Mở của Tin Mừng Mt, mà chúng ta có thể xác

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

Nhiệm vụ của các môn đệ (Mt 5,13-16 – CN V TN - A)

1.- Ngữ cảnh

Bản văn đọc hôm nay nằm trong Bài Giảng trên núi (ch. 5–7) và nói

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT