Monday, Apr 24th

Last update01:08:48 PM GMT

CHÚ GIẢI KINH THÁNH

Ngôi mộ trống

Ngôi mộ trống

(Gioan 20,1-9 – CN PHỤC SINH - Ban ngày)

tải bản văn về máy

1.-

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem (Mátthêu 21,1-11 – CN Lễ Lá - A)

Đức Giêsu vào thành Giêrusalem (Mátthêu 21,1-11 – CN Lễ Lá - A)

1.- Ngữ cảnh

            Theo bố cục của Tin Mừng Mt, sự cố được tường thuật lại đây l

Thầy là sự sống lại và là sự sống

Thầy là sự sống lại và là sự sống

(Gioan 11,1-45 – CN V MC – A)

Tải bản văn về máy

1.- Ngữ cảnh

Vớ

Ánh sáng cho người mù

Ánh sáng cho người mù

(Gioan 9,1-41 CN IV MC - A)

(Tải văn bản về máy tính)

1.- Ngữ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

(Gioan 4,5-42 – CN III MC - A)

 

1.- Ngữ cảnh

Trong cuộc chuyện tr&ogra

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT