Sunday, Feb 19th

Last update02:19:15 PM GMT

Cầu nguyện hiệp thông

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Xin thông báo :
Ông Micae Vũ Viết Mậu, thuộc chi Hội An Nhơn, đã an nghỉ trong Chúa ng

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Trần Thị Bạch Yến mới qua đời

Xin kính báo ,
Được tin bà Maria Trần Thị Bạch Yến, thuộc chi hội Vân Đồn, đã qua đời

Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse Đỗ Vịnh mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo :
Ô Giuse Đỗ Vịnh là Hội viên BTƠG thu

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Nguyễn Thị Nhịn mới qua đời

Xin kính báo,
Có bà Maria Nguyễn Thị Nhịn, thuộc chi hội BTƠG Tam Hà , Thủ Đức, đã qua đ

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Maria Nguyễn Thị Hoa mới qua đời

Xin kính báo ,
Bà Maria Nguyễn Thị Hoa, thuộc chi hội Tân việt, đã qua đời ngày  15 th

Page 1 of 65

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT