Thursday, May 25th

Last update06:24:58 AM GMT

SUY NIỆM - CHIA SẺ

Tuân giữ các điều răn của Thầy

Tuân giữ các điều răn của Thầy

(Gioan 14,15-21 – CN VI PS - A)

 1.- Ngữ cảnh

Bản văn chúng ta đọc

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Nguyễn Thị Hồng

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Phục sinh xin báo tin :
Bà Maria Nguyễn thị Hồng là hội

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Maria Trần Thị Ba mới qua đời

Xin kính báo ,
Bà Maria Trần thị Ba, là hội viên Bảo trợ Ơn gọi thuộc chi hội Cầu Ông

Đức Giê-su là cửa ràn chiên

Đức Giê-su là cửa ràn chiên

(Gioan 10,1-10 – CN IV PS - A)

1.- Ngữ cảnh

Những biến cố vây quanh Đức Gi

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn mới qua đời

Xin thông báo :
Bà cố Catarina Maria Nguyễn Thị Nhìn là hội viên Bảo trợ Ơn gọi đã qua

Page 1 of 159

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT