Saturday, Jul 22nd

Last update07:57:09 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Thế giới thần bí của thánh Phanxicô

Mục lục
Thế giới thần bí của thánh Phanxicô
Mầu nhiệm Ba Ngôi
Chúa Cha
Đức Giê-su Ki-tô
Chúa Thánh Thần
Giáo hội và Đức Maria
Xem tất cả

St Francis in Ecstasy ca 1595Nói đến thánh Phan-xi-cô người ta thường nghĩ tới cuộc đời cụ thể của ngài, một con người sống nghèo khó, huynh đệ, thân thiện với thiên nhiên, với mọi loài thụ tạo. Người ta hầu như không  biết gì đến các Di-cảo của ngài (ngoại trừ Kinh Hoà-bình, mà kinh này cũng không trực tiếp phát xuất từ ngài ), và từ đó không biết gì về thế giới nội tâm và nhất là thế giới thần-bí của Ngài.

 

Động lực đã làm ngài thay đổi cuộc đời, chính là cuộc gặp gỡ với Thiên-Chúa hằng sống.Vì thế qua kiểu nói "thế giới thần bí", chúng tôi muốn nghĩ tới quan niệm của ngài về mầu nhiệm Thiên-Chúa và những gì liên hệ đến Thiên-Chúa. Chính từ cuộc gặp gỡ đó với Thiên-Chúa, với Chúa Ki-tô,  mà Phan-xi-cô vạch ra những hướng đi thiêng-liêng mà ta gọi là "Linh đạo Phan-sinh". Vì thế trước khi bàn đến lối sống cụ thể này, chúng ta nên tìm hiểu nguồn cội của nó, tức là thế giới thần bí của thánh nhân. Không có nguồn cội này, không có trung tâm này, thì tất cả  đời sống chỉ là cái vỏ, một cuộc sống khô cằn mặc dầu theo đúng mọi giới luật.

Vậy câu hỏi đầu tiên và cơ bản: Phan-xi-cô quan niệm thế nào về Thiên-Chúa?

  

CHƯƠNG I: QUAN NIỆM CỦA THÁNH PHAN-XI-CÔ VỀ THIÊN-CHÚA

  

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT