Monday, Jun 26th

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse Hoàng Ngọc Các mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh xin kính báo :
Ông Giuse Hoàng Ngọc Các, thuộc chi hội Thượng Thụy, Hà Nội, đã qua đời ngày 04/06/2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Giuse vào ngày 07/06/2017.
Xin cùng hiệp ý cầu cho Linh Hồn Giuse sớm hưởng tôn nhan Chúa.

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT