Monday, Jun 26th

Last update07:06:01 AM GMT


Warning: Creating default object from empty value in /home1/ofmvn/public_html/plugins/content/fbar.php on line 164

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh xin kính báo :
1. Bà Maria Nguyễn Thị Cung, thuộc chi hội Thánh Linh, Thủ Đức, mới qua đời (21/05/2017). Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria vào ngày 25/05/2017.

2. Bà Anna Nguyễn Thị Tẩm, thuộc chi hội Bảo Lộc, đã qua đời ngày 21/05/2017. Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Anna vào ngày 26/05/2017.

3. Bà Maria Đinh thị Thuận, đã qua đời ngày 20/05/2017. Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria vào ngày 27/05/2017.

4. Bà Maria Nguyễn thị Cúc (Huyền), thuộc chi hội Thị Nghè, đã qua đời ngày 18/05/2017. Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria vào ngày 29/05/2017.

Xin hiệp ý cầu cho các Linh Hồn trên sớm hưởng tôn nhan Chúa.

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT