Friday, Jul 21st

Last update07:57:09 AM GMT

Thư Hội đồng Dòng

Thư Tổng Phục vụ lễ thánh Clara

Thư Tổng Phục vụ lễ thánh Clara


LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH CLARA ÁTXIDI 2011

THƯ CỦA ANH TỔNG PHỤC VỤ DÒNG AEHM

PHANXICÔ

Moratorium

MỘT THỜI GIAN ĐỂ BIỆN PHÂN

 TÀI LIỆU

của Hội Đồng Dòng AEHM

về Moratorium

Bằng

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT