Monday, Jan 16th

Last update09:42:27 PM GMT

Tu nghị Tỉnh dòng - Ngày Bế mạc

Sáng nay, thứ Bảy, ngày 14/1, Tu nghị Tỉnh dòng 2017 bước vào buổi làm việc cuối cùng. Thá...

Tu nghị Tỉnh dòng 2017 - Ngày thứ năm

  Sáng nay, thứ Sáu, ngày 13/1, Tu nghị Tỉnh dòng 2017 bước vào ngày làm việc thứ năm. Tr...

Tu nghị Tỉnh dòng 2017 - Ngày thứ tư

Thứ năm, ngày 12/1, thánh lễ đầu ngày do anh Phanxicô X. Vũ Phan Long, OFM chủ tế đã khởi ...

Tu nghị Tỉnh dòng 2017 - Ngày thứ ba

Thánh lễ khởi đầu ngày làm việc thứ ba (tức thứ Tư, ngày 11/1) của Tu nghị do anh Phó Giám...

Tu nghị Tỉnh dòng 2017 - Ngày thứ hai

Hôm nay, thứ Ba (10/1), Tu nghị bước vào ngày làm việc thứ hai. Anh em khởi đầu ngày mới v...

Tu nghị Tỉnh dòng 2017 - Ngày khai mạc

Sáng nay, thứ Hai, ngày 9/1/2017, 51 anh em đại biểu tham dự Tu nghị Tỉnh dòng 2017 và các...

Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Hiển Linh

ĐTC mời gọi các tín hữu khám phá ra trong cái nhì...

Thơ của Thầy Hai Tê Miệt Vườn hướng về Tu nghị 2017

Hướng về Tu nghị Tỉnh dòng, Anh em hợp ý, đồng lòng cầu xin. Ngõ hầu được Chúa Thánh Lin...

Những thách đố đối với gia đình trẻ Công giáo thời hiện đại

Xã hội thời hiện đại tạo ra rất nhiều điều thuận lợi cho cuộc sống của con người, n...

Tu nghị Tỉnh dòng - Ngày Bế mạc

Tu nghị Tỉnh dòng - Ngày Bế mạc

Sáng nay, thứ Bảy, ngày 14/1, Tu nghị Tỉnh dòng 2017 bước vào buổi làm việc cuối cùng. Thánh lễ sáng nay, anh Giám tỉnh chủ tế, anh em cầu nguyện cho đời sống của Tỉnh dòng. Trong ...

Read more...

Khánh thành Mái Ấm Phan Sinh

Khánh thành Mái Ấm Phan Sinh

Vào lúc 10:00 ngày 16/10/2016, cha Giám tỉnh Inhaxio Nguyễn Duy Lam, OFM đã chủ sự nghi thức làm phép nhà và th&aacut...

Read more...

Báo chia sẻ 11_12.2016

Báo chia sẻ 11_12.2016

Ân sủng có khuynh hướng lan toả. Riêng ân sủng Chúa Hài Đồng thì lan toả vào lòng người đặc biệt niềm vui. “Mừng v...

Read more...

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT