Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Lễ phong chức phó tế-linh mục 13.06.201

Lễ mặc áo và khấn lần đầu 03.09.2009 tại

News image

Lễ thánh Luy 25.8.2009 ở Đakao (sáng-chi

News image

Hội thảo triết học tại Học viện Phanxicô

News image

Lễ tẩm liệm cha Phêrô B. Đỗ Long Bộ 03.1

Hình ngày khấn trọng thể của 7 thầy

News image

Lễ thánh Phanxicô 04.10.2010 tại Đakao

News image

Diễn nguyện bế mạc năm thánh Phan Sinh 0

18 em giáo họ Ngọc Thanh rước lễ lần đầu

News image

Hình ảnh tang lễ bà Maria Nguyễn Thị Thư

News image
-
+
3